ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

(редакція від 7 листопада 2023 р.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА СОФТ ЮА» (далі – Компанія) зобов'язується захищати та поважати Ваше право на конфіденційність у повній відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

Використовуючи наш Сайт на своєму комп'ютері, мобільному пристрої та:

 • заповнюючи веб-форми, що містять Ваші персональні дані,
 • передаючи Ваші персональні дані Компанії іншим способом, Ви погоджуєтеся на умови, описані у цій Політиці.

ТЕРМІНИ:
 • Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • Користувач – означає вас як фізичну особу, по тексту також «Ви». Користувачем є відвідувач сайту Компанії, клієнт або потенційний клієнт Компанії (або його представник) до якого відносяться оброблювані Компанією персональні дані.
 • Обробка персональних даних – сукупність дій, вчинених з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (відновлення, зміну), витягнення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлювання, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
 • Сайт – https://ligasoftua.com.ua.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1. Політика визначає порядок і умови обробки персональних даних Компанією та встановлює порядок роботи ними, правила їх захисту визначає права, обов'язки та відповідальність керівників та працівників Компанії.

 • 1.2. Цілями цієї Політики є визначення порядку обробки персональних даних та забезпечення їх захисту у відповідності до законодавства України.

 • 1.3. Дія цієї Політики поширюється на процеси обробки персональних даних Компанію з використанням засобів автоматизації, зокрема з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж та без використання таких засобів.

 • 1.4. Компанія забезпечує запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (відновлення, зміну), витягнення персональних даних.

 • 1.5. Політика починає діяти з моменту розміщення на веб-сайті та діє до моменту відзиву або її зміни Компанією.

 • 1.6. Не допускається надання персональних даних, що належать іншому суб’єкту, без його згоди. Користувач відповідаєте за наслідки, які можуть настати у зв’язку із невиконанням цього пункту.

 • 1.7. Компанія гарантує, що персональні дані зберігаються в захищеному середовищі, а персональні дані захищені від несанкціонованого доступу, розголошення, використання, зміни. Це забезпечується наявністю відповідних технічних адміністративних і практичних заходів захисту. Первинним місцем збору та зберігання персональних даних є територія України.
2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • 2.1. Компанія збирає, зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для використання сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів і/або послуг Компанії (надалі – Сервіси).

 • 2.2. Політика діє відносно всіх персональних даних наданих Користувачем.

 • 2.3. Компанія може здійснювати обробку персональних даних для наступних цілей:
  • надання Користувачу персоналізованих Сервісів і виконання договорів;
  • ідентифікація сторони в рамках надання Сервісів;
  • зокрема надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, виконання договорів;
  • для обробки запитів від Користувача;
  • поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання;
  • проведення статистичних і інших досліджень на основі знеособлених даних;
  • проведення маркетингових досліджень і рекламних кампаній.

 • 2.4. Ми працюємо з перевіреними партнерами та можемо надати їм Ваші дані. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках: передача для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем; передача для досягнення виконання обов'язків, покладених законодавством України на Компанію; з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує договір, Політику або інші документи, що містять умови використання Сервісів.

 • 2.5. Якщо Ви погодилися одержувати рекламну інформацію Компанію, ми можемо здійснювати це телефоном, за допомогою текстових або графічних повідомлень, електронною поштою, поштовими відправленнями або іншим способом.

 • 2.6. Стосовно персональних даних Користувача зберігається конфіденційність.
3. COOKIE ФАЙЛИ ТА АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ
 • 3.1. Для поліпшення Сайту та забезпечення найкращого надання контенту на комп'ютері або мобільному пристрої, а також для надання Вам можливості швидкої та легкої навігації по нашому Сайту, ми обробляємо такі дані, як IP-адресу, інформацію про Ваш браузер і операційну систему, дані з «cookies» і іншу подібну інформацію.

 • 3.2. Дані передаються Вашим пристроєм, з якого Ви відкриваєте наш сайт, автоматично та використовуються нами винятково в статистичних цілях, для аналізу способів поліпшення якості Сервісів Компанії.

 • 3.3. Компанія використовує файли cookie для поліпшення якості обслуговування. Деякі файли cookie необхідні для роботи наших служб, а інші використовуються для збору статистичних даних про то, як ви використовуєте веб-сайт, щоб зробити його зручнішим для вас. Деякі файли cookie є тимчасовими й будуть видалені після того, як ви закриєте вікно браузера, інші ж — постійні, вони будуть зберігатися на комп'ютері триваліший час. Крім того, ми застосовуємо локальні файли cookie — вони пов'язані із проведенням локальних кампаній і будуть видалені після завершення кампанії.

 • 3.4. Файли cookie необхідні для роботи сайту, а саме:
  • збереження даних користувача під час входу на сайт;
  • перевірка захисту даних користувача під час входу на сайт;
  • забезпечення погодженості відображуваної на сайті інформації;
  • передача іншим веб-сайтам даних, що використовуються для персоналізації реклами;
  • забезпечення можливості поділитися інформацією в соціальних мережах;
  • оптимізація сайту Поліпшення ефективності роботи веб-сайту.

 • 3.5. Якщо ви відмовитеся від використання файлів cookie на нашому сайті, робота деяких сторінок і функцій може бути порушена.

 • 3.6. Якщо Ви бажаєте видалити файли cookie, що вже зберігаються на комп'ютері, скористайтеся інструкціями для вашого браузера, вибравши пункт «Допомога» з меню браузера.
4. ВИПАДКИ РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 • 4.1. Компанія може розкривати Ваші персональні дані нашим співробітникам, перевіреним партнерам Компанії, які будуть їх обробляти за дорученням Компанії.

 • 4.2. Компанія докладає всіх необхідних зусиль для захисту Вас від шахрайства та інших злочинних дій. Компанія може передати наявні в нас дані про Вас фінансовим організаціям і організаціям, що спеціалізуються на запобіганні шахрайським і злочинним діям. Іноді ми зобов'язані розкривати наявні в нас дані правоохоронним і іншим органам влади, якщо це передбачено законодавством України.
5. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 • 5.1. Користувач, як суб'єкт персональних даних, надає згоду Компанії на обробку своїх персональних даних, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (відновлення, зміну), витягнення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлювання, блокування, видалення, знищення персональних даних з використанням і без використання засобів автоматизації відповідно до мети зазначеної у Положенні.

 • 5.2. Надана Користувачем згода на обробку персональних даних діє до моменту відкликання зазначеної згоди.

 • 5.3. Надана відповідно до цієї Політики згода на обробку персональних даних може бути в будь-який момент відкликана. Компанія зобов'язана припинити обробку персональних даних або забезпечити припинення такої обробки і у разі, якщо збереження персональних даних більш не потрібно для цілей обробки персональних даних, знищити персональні дані або забезпечити їхнє знищення в установлений законодавством України

 • 5.4. Ви можете надіслати в Компанії відкликання наданої раніше згоди на обробку персональних даних наступним чином: надіславши відповідну заяву у формі електронного документа, підписаного електронним підписом відповідно до законодавства України, на адресу електронної пошти support@ligasoftua.com.ua
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 6.1. Дзвінки в центр підтримки клієнтів Компанії можуть записуватися. Телефонуючи до центру підтримки клієнтів і продовжуючи розмову зі співробітником центру підтримки клієнтів, Ви погоджуєтеся на обробку даних, що надаються Вами, на умовах цієї Політики.

 • 6.2. Якщо Ви бажаєте знати, які саме Ваші персональні дані обробляє Компанія, ми надамо Вам цю інформацію у встановлений законодавством України строк.

 • 6.3. Компанія має право періодично вносити зміни у цю Політику. Попередня редакція Політики втрачає свою чинність в дату випуску нової редакції.
ТОВ «ЛІГА СОФТ ЮА»

01103, місто Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 43, офіс 5

Код ЄДРПОУ: 44508757

Телефон: 044 298 47 00

E-mail: support@ligasoftua.com.ua